Các Tài Khoản Ngân Hàng


CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO

STK: 1 1 3 0 0 2 6 5 1 1 9 7

Tại: Ngân hàng Vietinbank – CN Sóc TrăngCHỦ TÀI KHOẢN: LÝ HIỀN HUYNH

STK: 0 3 2 1 0 0 0 6 2 4 1 9 9

Tại: Ngân hàng Vietcombank – CN Sóc Trăng